Average Temperatures for China in January

Average temperatures for January at cities throughout China are listed below in degrees Fahrenheit and Celsius.

You can jump to a separate table for each section of the country: North China, Northeast China, East China, South Central China, Southwest China and Northwest China.

The tables give the maximum and minimum monthly temperatures based on long-term historical weather data.

North China

Average January temperatures
High °F Low °F Place Prov­ince or Region High °C Low °C
35 15 Beijing Beijing 2 -9
-4 -24 Hailar Inner Mongolia -20 -31
22 0 Hohhot Inner Mongolia -5 -18
38 19 Shijia­zhuang Hebei 4 -8
35 10 Taiyuan Shanxi 2 -12
35 18 Tianjin Tianjin 2 -8

Northeast China

Average daily temperatures in January
High °F Low °F Place Prov­ince or Region High °C Low °C
14 -5 Chang­chun Jilin  -10 -21
30 18 Dalian Liaoning -1 -8
9 -12 Harbin Heilong­jiang -13 -25
9 -12 Qiqihar Heilong­jiang -13 -25
23 2 Shenyang Liaoning -5 -17

East China

January temperatures: daily averages
High °F Low °F Place Prov­ince or Region High °C Low °C
59 46 Fuzhou Fujian 15 8
55 41 Gan­zhou Jiangxi 13 5
46 34 Hang­zhou Zhejiang 8 1
44 30 Hefei Anhui 7 -1
38 24 Jinan Shan­dong 4 -5
48 36 Nan­chang Jiangxi 9 2
45 29 Nanjing Jiangsu 7 -2
48 34 Ningbo Zhejiang  9 1
37 25 Qingdao Shan­dong 3 -4
46 33 Shang­hai Shang­hai 8 1
64 55 Taipei Taiwan 18 13
62 49 Xiamen Fujian 17 10

South Central China

Average January temperatures
High °F Low °F Place Prov­ince or Region High °C Low °C
48 35 Chang­sha Hunan 9 2
65 50 Guang­zhou Guang­dong 18 10
53 41 Guilin Guangxi 12 5
69 58 Haikou Hainan Island 21 15
65 56 Hong Kong Hong Kong 19 14
64 53 Macau Macau 18 12
63 49 Nanning Guangxi 17 10
63 50 Shantou Guang­dong 17 10
47 31 Wuhan Hubei 8 -1
42 24 Zheng­zhou Henan 6 -5

Southwest China

Average January temperatures
High °F Low °F Place Prov­ince or Region High °C Low °C
49 36 Chengdu Sichuan 10 2
49 42 Chong­qing Chong­qing 10 6
49 37 Guiyang Guizhou 9 3
59 35 Kunming Yunnan 15 2

Northwest China

Temperature averages for January
High °F Low °F Place Prov­ince or Region High °C Low °C
14 -7 Altay Xinjiang -10 -22
28 5 Jiuquan Gansu -2 -15
32 13 Kashi Xinjiang 0 -11
35 12 Lanzhou Gansu 2 -11
31 8 Ruoqi­ang Xinjiang -1 -14
17 0 Urumqi Xinjiang -8 -18
41 24 Xi'an Shaanxi 5 -4
34 7 Xining Quinghai 1 -14
30 6 Yin­chuan Ningxia -1 -14
References

China Meteorological Administration and World Meteorological Organization. World Weather Information Service.

World Data Center for Meteorology. Climate of the World.

China Temperatures
Back to Top